Uniform

    sen podkreśla potrzebę przynależności do grupy,
    może również oznaczać, że za bardzo uzależniasz się od innych,