Ukrop

    symbolizuje zamieszanie, nasilanie się czegoś, negatywne emocje lub pogorszenie się czegoś,