Ukrop

    symbolizuje zamieszanie, nasilanie się czegoś, negatywne emocje lub pogorszenie się czegoś,

Zobacz także:

  • Naprawa
  • Drużyna
  • Skład