Sennik Uderzyć

  być uderzonym przez kogoś - okaże się, że jesteś bezradny i bezsilny w jakiejś kwestii
  uderzyć kogoś - ogarnie cię niewypłakana złość i agresja
  uderzyć w coś samochodem - wstrząsające doświadczenia
  jeśli to samochód uderza w nas - czyjeś cele utrudniają ci spełnienie własnych planów
  uderzyć w coś głową – twoje działania będą w konflikcie z czyimiś postanowieniami
  uderzyć w kamień – urażona duma.