Sennik Turniej

    symbolizuje wytrwałość oraz potrzebę rozwoju; musisz wykazać się większa stanowczością i asertywnością w życiu,
    sen może również oznaczać, że posiadasz niezbędne umiejętności, aby rozwiązać jakiś problem lub osiągnąć wyznaczone cele,