Sennik Turban

    czujesz, że ograniczają Cię ogólnie przyjęte normy i zasady społeczne,