Sennik Turban

    czujesz, że ograniczają Cię ogólnie przyjęte normy i zasady społeczne,

Zobacz także:

  • Legenda
  • Weekend
  • Belka