Sennik Turban

    czujesz, że ograniczają Cię ogólnie przyjęte normy i zasady społeczne,

Zobacz także:

  • Ściana
  • Sojusz
  • Kurtka