Sennik Trupiarnia

    Trupiarnia pojawiająca się we śnie zwykle oznacza, że nie wykorzystujesz w pełni swojego potencjału i ograniczasz swój rozwój osobisty. Sen może również podkreślać te aspekty własnej osobowości, których należy się jak najszybciej wyzbyć.
    ujrzeć trupiarnię – zakończysz pewien etap swojego życia, który miał destrukcyjny wpływ na wszystkie podejmowane przez ciebie decyzje
    zostać zamkniętym w trupiarni – jeśli nie wyeliminujesz ze swojego życia starych przyzwyczajeń stracisz szansę na realizację swoich ukrytych pragnień.