Sennik Trupiarnia

    nie wykorzystujesz w pełni swojego potencjału i ograniczasz swój rozwój osobisty,
    może również oznaczać aspekty własnej osobowości, których należy się wyzbyć,