Sennik Transparent

    sen o konieczności ulepszenia organizacji i planowania,
    zobaczyć - chęć, aby wstać i walczyć o wspólne dobro w jakiejś sprawie lub działaniu,