Sennik Teść

    Twoje decyzje muszą być bardziej racjonalne, musisz mieć szerszy pogląd na pewne sytuacje
    ujrzeć go – zmartwienia.