Sennik Terpentyna

    sen oznacza walkę o czyjś honor,

Zobacz także:

  • Mennica
  • Przyprawa
  • Zorza