Sennik Terpentyna

    sen oznacza walkę o czyjś honor,

Zobacz także:

  • Chleb
  • Rzep
  • Apostoł