Sennik Szyld

    ujrzeć go nad sklepem lub jakąś instytucją – będziesz rozpaczać z powodu krzywdy, jaką wyrządzą ci fałszywi przyjaciele
    zniszczony – zamiast oczekiwać na przyjemne wydarzenia, skupiasz się na rzeczach mało istotnych.