Szuter

    oznacza niechciane lub odrzucone aspekty własnej osobowości,
    może świadczyć również o autodestrukcyjnych zachowaniach,
    być może pewne część Twojego życia ulegają rozpadowi,
    oznacza zdolność do tworzenia i naprawy rzeczy oraz sytuacji,