Sześcian

    Sześcian we śnie reprezentuje planetę Ziemię, jest także symbolem materii, stabilności, trwałości i prawdy. Głębsze znaczenie sześcianu możemy dostrzec jeśli przyjrzymy się symbolice liczby cztery bądź symbolice kwadratu. Sześcian jest jednostką, która tworzy różne rodzaje prostej materii, oprócz tego jest postrzegany jako figura geometryczna posiadająca w sobie nadprzyrodzone moce.
    widok sześcianu – symbolizuje dobra materialne oraz rzeczy ziemskie
    rysowanie sześcianu – to znak, że dzięki zdobytemu doświadczeniu i utartym ścieżkom dopracujesz projekt, który zapewni ci dostatnią przyszłość
    trzymanie go w ręku – stanowi przesłanie, że podstawą twojej egzystencji stanie się niebawem zupełnie inna dziedzina w sensie bardziej duchowym a nie materialnym tak jak było to do tej pory
    rzucanie sześcianem – świadczy o tym, że powierzysz swój los człowiekowi który nie ma względem ciebie dobrych intencji.