Sennik Świętowanie

    jesteś blisko od osiągnięcia postawionego przed sobą celu,
    sen może być również ukoronowaniem jakiegoś sukcesu, zwycięstwa lub osiągnięcia,
    alternatywnie symbolizuje wolność oraz emocjonalne uwolnienie,
    sen często występuje u osób, które przewidują w nadchodzącym czasie punkt zwrotny lub jakieś duże wydarzenie w swoim życiu,