Sennik Święto Narodowe

    Sen jest symbolem szczęścia, uroczystości oraz zadumy. Oznacza pragnienie ucieczki od kłopotów dnia codziennego oraz chęć podążania za tłumem.