Sułtan

    Sułtan jest symbolem lustrującego ojca, który musi wiedzieć wszystko, co dzieje się w życiu jego dzieci.
    ujrzeć – ktoś będzie popychał cię w kierunku zainteresowania się dziedziną, w której nie czujesz się zbyt pewny
    być sułtanem – oczy wielu ludzi będą teraz zwrócone na ciebie.