Stowarzyszenie

  Stowarzyszenie we śnie wyraża pragnienie pielęgnowania wzajemnych kontaktów pomiędzy ludźmi o podobnych upodobaniach. Być może w rzeczywistym życiu od dawna pragniesz coś zmienić, planujesz podjąć inicjatywę, której od dawna bacznie się przyglądasz.
  ujrzeć stowarzyszenie – nie słuchaj się wszystkiego czego radzą ci inni ludzie, to że postępują oni w określony sposób wcale nie oznacza, że postępują słusznie
  zakładać stowarzyszenie – obierzesz w życiu jeden kierunek, którym będziesz kroczyć przez długi czas
  rozwiązywać stowarzyszenie – nieracjonalne zachowania mogą cię zgubić a słuchanie się głosu własnego rozsądku może okazać się dla ciebie zbawienne w skutkach
  być członkiem stowarzyszenia – znajdziesz towarzystwo o tych samych zainteresowaniach, przy którym rozwiniesz swoje skrzydła
  aktywnie działać w stowarzyszeniu – uda ci się przeforsować pewien projekt, który na pozór wydawał się niemożliwy do osiągnięcia.