Sennik Stempel

    ujrzeć - zbudujesz solidne podstawy, dzięki którym twoja pozycja się wzmocni
    przybijać - rozwój w sprawach osobistych i zawodowych
    widzieć kilka stempli - zaskoczysz kogoś pozytywnie swoją spostrzegawczością i zaradnością
    ujrzeć na kartce - postęp.