Sennik Spowiedź

    Symbol, który wiąże się z nadzieją na odpuszczenie win oraz pragnieniem przyznania się do popełnionych w przeszłości grzechów. Wyzwolenie się od jarzma, które przeszkadza nam w codziennej egzystencji to szansa na rozpoczęcie wszystkiego od nowa.
    widzieć spowiedź - dręczy cię poczucie winy
    spowiadać się - nawołanie do zmiany zachowania
    być duchownym i udzielać komuś spowiedzi - nowe zmiany w życiu
    wysłuchiwać czyjejś spowiedzi - wystawisz się na niepotrzebną krytykę.