Spowiedź

    ujrzeć - poczucie winy
    spowiadać się - nawołanie do zmiany zachowania
    być duchownym i udzielać komuś spowiedzi - nowe zmiany w życiu.

Zobacz także:

  • Wymioty
  • Widownia
  • Gad