Sennik Sport

    uprawiać - zmaganie się z trudnościami,
    przeciwne drużyny - emocjonalny konflikt pomiędzy pozytywnymi a negatywnymi aspektami własnej osobowości,