Sennik Spadek

  Sen oznacza, że musisz zrezygnować z jakiegoś przedsięwzięcia, znajomości bądź pomysłu.
  otrzymać spadek – bez trudu osiągniesz to, czego od dawna pragniesz
  być pominiętym w spadku – przez własne niedbalstwo przepuścisz ważną okazję
  przekazać komuś spadek – straty materialne wywołają nieprzewidziane komplikacje
  odmówić przyjęcia spadku – poprawa obecnej egzystencji
  sądzić się o spadek – spadną na ciebie niechciane powinności.