Sennik Sól

    jeść - odczuwasz większe poczucie własnej wartości, przepełnia Cię radość i wigor,
    widzieć - sen oznacza prawdę i poświęcenie,