Sennik Sokół

    symbolizuje aspiracje i cele życiowe,
    Ty lub ktoś inny jest bardzo skupiony na osiągnięciu czegoś do czego dąży,
    w negatywnym kontekście sokół może symbolizować aspiracje sprzeczne z interesami innych bądź zazdrość,