Sennik Smoła

    zobaczyć - uzależnienie od kogoś lub czegoś
    dotykać - brak ci samodzielności w pewnych kwestiach
    pobrudzić się smołą – trudności i straty
    ujrzeć innych ubrudzonych smołą – inni zostaną wynagrodzeni za twoje wysiłki i ciężką pracę
    zjeść – groźba nieszczęścia.