Sennik Smoła

  zobaczyć - uzależnienie od kogoś lub czegoś
  dotykać - brak ci samodzielności w pewnych kwestiach
  pobrudzić się smołą – trudności i straty
  ujrzeć innych ubrudzonych smołą – inni zostaną wynagrodzeni za twoje wysiłki i ciężką pracę
  zjeść – groźba nieszczęścia.

Zobacz także:

 • Dźwignia
 • Jar
 • Order