Sennik Ślad

    wykaż w życiu więcej ostrożności,