Skrzeczeć

    Sen jest wyrazem braku równowagi duchowej, którą bezskutecznie próbuje się pokonać.
    skrzeczeć samemu – niskie poczucie własnej wartości nieustannie zakłóca twoje życie
    słyszeć skrzeczenie – uda ci się rozładować wewnętrzne napięcia.