Sennik Sknera

    sen oznacza niskie poczucie własnej wartości, poczucie ograniczenia bądź niewykorzystany potencjał,