Sennik Sknera

    sen oznacza niskie poczucie własnej wartości, poczucie ograniczenia bądź niewykorzystany potencjał,

Zobacz także:

  • Mleko
  • Stragan
  • Skala