Sennik Skinąć

    witając się z kimś – rozłąka, separacja
    żegnając się z kimś – niebawem spotkasz się z tą osobą
    chcąc zwrócić na siebie uwagę – podążasz złą ścieżką, musisz zawrócić.

Zobacz także:

  • Krosna
  • Szlachta
  • Taca