Sennik Skinąć

    witając się z kimś – rozłąka, separacja
    żegnając się z kimś – niebawem spotkasz się z tą osobą
    chcąc zwrócić na siebie uwagę – podążasz złą ścieżką, musisz zawrócić.