Schylać się

  Sen o schylaniu się świadczy o niskim poczuciu własnej wartości oraz o problemach z ujawnianiem własnych zalet, wskazuje również na chęć przetrwania trudnego okresu w życiu.
  schylanie się – oznacza, iż powinieneś przygotować się na pokonanie życiowych przeszkód, zamiast wciąż chować głowę w piasek
  schylanie się po jakiś przedmiot – to znak, że twoja godność jest wciąż narażona
  gdy widzisz jak ktoś się schyla – sen wzywa śniącego do walki o własne dobro
  schylanie się, by się przed kimś ukryć – prawdopodobnie podświadomie unikasz osoby, przed którą próbujesz się schować, gdyż z jakiegoś powodu kontakt z nią wywołuje u ciebie silny stres lub zakłopotanie
  jeśli równocześnie się z kimś schylasz i zderzasz się głową - to, że inne osoby też boją się walki o swoje, nie spowoduje, że nagle twój los się poprawi.