Salceson

    jeść salceson - wyjdzie na jaw coś, co chciałbyś zachować w tajemnicy
    robić salceson - otrzymasz miłą wiadomość
    kupować salceson - wywrzesz na kimś dobre wrażenie
    trzymać salceson - ktoś doprowadzi cię do poważnych problemów finansowych.