Sala posiedzeń

    widzieć - przed tobą spotkanie, które w znaczący sposób będzie zadecyduje o twojej przyszłości.