Rzep

    ujrzeć – szukasz drogi na skróty aby tylko osiągnąć sukces
    mieć na ubraniu – zerwiesz kontakt z nierozsądną osobą
    na ogonie zwierzęcia – pragniesz szybkiego i łatwego dostępu do powiększania dóbr materialnych.

Zobacz także:

  • Modliszka
  • Brud
  • Szosa