Sennik Rtęć

    Reprezentuje szybki i nieprzewidywalny temperament.
    ujrzeć - twoje relacje z otoczeniem ulegną zmianie
    dotykać - zbyt szybko podejmiesz ważną decyzję
    widzieć - na swojej drodze do celu napotkasz na nieoczekiwane przeszkody.