Rtęć

  Rtęć we śnie reprezentuje szybki i nieprzewidywalny temperament, jest również symbolem obfitości i kreatywnego podejścia do życia. W starożytności rtęć była kojarzona z komunikacją, inteligencją oraz ostrą aktywnością umysłową a także ze zdolnością do swobodnego formułowania oraz wyrażania własnych myśli. Z drugiej strony, rtęć może także ujawniać konflikty, oszustwa i kłamstwa, które najczęściej wynikają z wykonywania pewnych czynności zbyt szybko, bez większego namysłu.
  widok rtęci – świadczy o tym, że twoje relacje z otoczeniem ulegną zmianie
  dotykanie jej – to znak, że zbyt szybko podejmiesz ważną decyzję
  jeśli masz ją na ręku – na swojej drodze do celu napotkasz na nieoczekiwane przeszkody
  rtęć na podłodze – korzyści wynikające z podjęcia dużego przedsięwzięcia sprawią, że posuniesz się do oszustwa
  termometr rtęciowy – najbliższa przyszłość przyniesie ci wewnętrzny spokój i przebudzenie
  jeśli znajdujesz rtęć – sen świadczy o nowym początku oraz o duchowym rozwoju, może również sugerować odkrycie czegoś ważnego w życiu
  jeśli pracujesz z rtęcią – wykorzystasz we właściwy sposób swoje kontakty
  rtęć w laboratorium – jeśli znajdziesz się na pozycji lidera, pozwoli ci to wykorzystać swoje mocne strony i osiągnąć swój ukryty cel
  jeśli chcesz komuś dać rtęć – usilne dążenie do celu może sprawić, że staniesz się osobą nieakceptowaną przez społeczeństwo.

Zobacz także:

 • Mulat
 • Kokos
 • Posłaniec