Sennik Rozwój

    osiągnięcie kolejnego poziomu oświecenia duchowego lub wykazanie się dojrzałością w życiu,