Roztop

    odnosi się do emocji, które zostały stłumione i gotowości do konfrontacji z nimi,
    sen może również oznaczać ocieplenie stosunków w danej relacji lub sytuacji,

Zobacz także:

  • Maczuga
  • Gepard
  • Ssać