Sennik Roztop

    odnosi się do emocji, które zostały stłumione i gotowości do konfrontacji z nimi,
    sen może również oznaczać ocieplenie stosunków w danej relacji lub sytuacji,