Sennik Robak świętojański

    zobaczyć – szczęście będzie ci sprzyjać
    ujrzeć w ciemnościach – jakaś skrywana tajemnica ujrzy światło dzienne.