Sennik Relief

    możliwe, że potrzebujesz więcej czasu, aby dokładniej ocenić swoje decyzje i osądy,

Zobacz także:

  • Groźba
  • Dyszel
  • Dyktando