Sennik Reklamacja

    sen oznacza niewyrażone bliskie uwolnieniu uczucia,
    może również oznaczać pewną rzecz, która Ci przeszkadza,