Rejestrować

    rejestrować się u lekarza - w najbliższym czasie unikaj niepotrzebnego ryzyka
    rejestrować się w hotelu - zaniedbujesz swoje obowiązki, niczego nie doprowadzasz do końca.