Rejestrować

    rejestrować się u lekarza - w najbliższym czasie unikaj niepotrzebnego ryzyka
    rejestrować się w hotelu - zaniedbujesz swoje obowiązki, niczego nie doprowadzasz do końca.

Zobacz także:

  • Drobiazg
  • Kalka
  • Fala