Sennik Refren

    reprezentuje poziom determinacji i umiejętność osiągania własnych celów,
    sen może także oznaczać chęć uchylenia się od odpowiedzialności,