Sennik Puzon

    widzieć lub grać na puzonie - powodzenie w miłości
    słyszeć - porachunki
    dąć w niego - odpowiesz przed kimś za swoje występki
    dąć w puzon bez uzyskania dźwięku - poniesiesz straty i zostaniesz ośmieszony
    widzieć kilka - powinieneś spełnić w pewnej kwestii swoją powinność.