Sennik Purpura

    symbolizuje oddanie, zdolność uzdrawiania, miłość, dobroć i współczucie,
    jest to również kolor królewskiej, wysokiej rangi, sprawiedliwości, dobrobytu i godności,

Zobacz także:

  • Jarzmo
  • Sok
  • Antyk