Sennik Pułkownik

    ujrzeć - nie jesteś w stanie zaspokoić swoich ambicji zawodowych
    być nim - musisz mieć na uwadze uczucia innych
    być pułkownikiem w życiu na jawie i śnić o tym - wykorzystujesz swoją pozycję dla prywatnych korzyści
    zostaje zdegradowany - coś nie pójdzie zgodnie z Twoim planem.