Sennik Przytulać

  przytulić się do kogoś – spotkanie z dawno niewidzianą osobą uświadomi ci, że jesteście sobie bliscy
  ujrzeć ludzi wzajemnie się przytulających – zły nastrój sprawi, że będziesz stronić od ludzi, musisz się jednak przełamać
  przytulać dziecko – pomyślność
  przytulać matkę - jesteś na najlepszej drodze do zwycięstwa
  przytulać ojca - brak rozwagi przysporzy ci kłopotów
  przytulać zmarłą osobę – osiągniesz stabilizację
  przytulać zabawkę – ktoś wywiedzie cię na manowce
  przytulać zwierzę - ktoś zawiedzie twoje zaufanie.