Prześladować

    Sen o prześladowaniu może świadczyć o naszym poczuciu bycia niepożądanym. Możemy odczuwać, że niektóre osoby mogą unikać naszej obecności lub pomijać nas. Ponadto sen może reprezentować poczucie braku wyjścia z trudnej dla nas sytuacji, lub zastosowanie niekorzystnego rozwiązania.
    prześladować kogoś - zawsze starasz znaleźć się winę w innych zamiast u siebie, ewentualnie sen wskazuje na słomiany zapał
    być prześladowanym – nie możesz wyzbyć się urazów z przeszłości.