Proteza

  Proteza symbolizuje obłęd oraz fałsz. Może wskazywać na to, że nasze postępowanie zawsze ma ukryty cel a my sami nie jesteśmy w stanie być życzliwi nawet w stosunku do przychylnych nam osób.
  ujrzeć je – dopadną cię liczne wątpliwości
  mieć – w twoim życiu pojawią się nowe perspektywy
  zakładać protezę – zaczniesz ukrywać swoje wady
  zdejmować protezę – wreszcie pokażesz swoje prawdziwe oblicze
  proteza ręki – poznasz nowych ludzi, którzy pomogą ci odkryć nową ścieżkę życia
  proteza nogi – życie pokieruje cię w nową podróż
  proteza zębów – uda ci się polubownie rozwiązać dawne konflikty.