Pracować

  Sen, w którym pracujemy stanowi dla nas inspiracje i motywacje do działania. Wieszczy nam również, że osiągniemy sukces jedynie dzięki własnej pracy.
  pracować u kogoś – zbyt dużo bierzesz na swoje barki a potem dziwisz się, że nie możesz wszystkiemu podołać
  pracować na własny rachunek - dzięki drobnym zmianom twoje życie nabierze nowego wyrazu
  pracować ciężko – jeżeli nie chcesz stać się kozłem ofiarnym naucz się częściej odmawiać
  pracować niedbale – zmarnujesz daną ci szansę
  lenić się w pracy – nie dostaniesz tego, na co długo liczyłeś.