Sennik Pomada

    wykażesz się bierną postawą w jakiejś kwestii.