Sennik Pochlebstwa

    wygłaszać komuś pochlebstwa - nie cofniesz się przed niczym, by zdobyć korzyści materialne
    oczekiwać pochlebstw - niesłusznie zostaniesz doceniony.

Zobacz także:

  • Śledziona
  • Jazz
  • Mulat