Sennik Piasek

  Piasek we śnie symbolizuje nicość oraz bezwartościową stronę człowieka; oznacza również brak siły do budowania podstaw swojego losu.
  widzieć - niepewny los
  żółty - nadciągające nieszczęście
  dotykać - nie odrzucaj wyciągniętej na zgodę ręki
  nosić - wpadniesz w poważne długi
  przesiewać - twoje działania skazane są na porażkę
  stawiać babki z piasku - w jakiejś kwestii zupełnie stracisz rachubę czasu
  leżeć na nim - coś zagraża twojej stabilnej egzystencji
  sypać piaskiem - twoja sytuacja życiowa jeszcze bardziej się skomplikuje.