Sennik Pergamin

    ujrzeć lub znaleźć stary – doznasz objawienia w jakiejś kwestii
    porwać go – straty
    brudny – nieudane przedsięwzięcia.